خدمت

ترجمه پروانه کسب

ترجمه پروانه کسب

ترجمه پروانه کسب

۰تومان
اضافه به سبد خرید

ترجمه پروانه کسب

در صورتی که قصد ترجمه کردن پروانه کسب را داشته باشید  باید اصل پروانه  را به دارالترجمه رسمی انگلیسی ارائه نمایید تا ترجمه گردد و به تایید دادگستری و وزارت امور خارجه برسد ؛ لازم به ذکر است که ترجمه جواز هیچ گونه تشریفات خاصی نیاز ندارد و تنها  ارائه اصل مدرک نیاز است تا ترجمه شود و به تایید دادگستری و وزارت امورخارجه برسد

اما چنانچه قصد ترجمه جواز کسب از انگلیسی به فارسی را داشته باشید باید ابتدا اصل مدرک به تایید کنسول ایران در کشور صادر کنند و سپس  مهر کنسولی به تایید وزارت امور خارجه برسد تا بتوان متن را ترجمه رسمی نمود .