خدمت

ترجمه رسمی سند ملکی تک برگ

ترجمه رسمی سند ملکی تک برگ

ترجمه رسمی سند ملکی تک برگ

۰تومان
اضافه به سبد خرید

ترجمه رسمی سند ملکی به انگلیسی

ترجمه های سند ملکی به زبان انگلیسی باید به صورت رسمی انجام شود وقتی میگویم مدارک باید به صورت رسمی انجام شود یعنی اینکه مدارک باید توسط مترجم رسمی و قسم خورده که دارای مهر رسمی و دارای اعتبار از قوه قضاییه بوده و دارای کد رسمی باشد .

ترجمه رسمی یند ملکی متفاوت است برخی از سند ها به صورت تک برگی هستنند که این سند های با عنوان سندهای جدید از آنها یاد می شوند اما برخی به صورت دفترچمه می باشند .

نکته مهم : لازم به ذکر است ترجمه رسمی سند های تک برگ بسیار آسان تر بوده و لذا مترجم رسمی نیز به دلیل اینکه تنها یک برگ ترجمه میکند کمتر ممکن است دچار خطا و اشتباه شود .

آیا ترجمه رسمی سند ملکی تنها به زبان انگلیسی قابل انجام است ؟

ترجمه های رسمی اسناد تنها به زبان انگلیسی قایل انجام نیست اگر زبان های دیگری مد نظر شما است بهتر است بدانید تمامی ترجمه های رسمی که زبان ها آن کشور در ایران ساپورت و پشتیبانی می شود در دارالترجمه های رسمی قابل انجام خواهد بود .

روند انجام ترجمه رسمی سند ملک

در صورتی که میخواهید سند ملکی خود را نزد دارالترجمه رسمی ترجمه نمایید کافی است ابتدا این سند به تایید دفتر ثبت اسناد رسیده و اینکه دارای مهر برجسته باشد تا بتوان به قانونی بودن این سند اکتفاو اعتماد کرد .

دقت کنید اگر سند ملکی شما فاقد مهر برجسته دفتر ثبت املاک و اسناد بوده باشد ترجمه رسمی آن به هیچ وجه تایید و انجام نخواهد شد .

روند انجام ترجمه رسمی سند ملکی به شرح زیر خواهد بود 

اصل سند باید به دارالترجمه و یا مترجم رسمی تحویل شود تا بتوانند آن را از نزدیک رویت کنند

مهر برجسته بر روی سند خورده باشد 

ترجمه به همراه تاییدات نهایتا تا جدود 3 روز کاری زمان خواهد بود البته ممکن است این فرآیند زودتر نیز انجام شود .