خدمت

ترجمه اساسنامه شرکت

ترجمه اساسنامه شرکت

ترجمه اساسنامه شرکت

۰تومان
اضافه به سبد خرید

ترجمه اساسنامه

قبل از معرفی خدمات ترجمه اساسنامه بد نیست در باره مفهوم واقعی اساسنامه کمی بدانیم

اسانامه در یک شرکت به معنای تعیین روابط بین شرکاء و حدود اختیارات مسئولین و مدیران را در یک شرکت تعیین میکند .

در برگه اساسنامه میزان سهم مشارکت نیز تعیین گردیده است لذا اساسنامه در یک شرکت به معنی نوعی ارتباط با طرف مقابل در حدود اختیارات قانونی شرکت خواهد بود .

امروزه هر شرکتی که ثبت می شود تحت عنوان سهام عام و یا سهامی خاص می بایست دارای اساسنامه شرکت دارای تاریخ اعتبار باشد .

در صورتی که نیاز به ترجمه رسمی اساسنامه دارید دارالترجمه ما قادر است با استفاده از مراحل و روند خدمات ترجمه رسمی این کار را انجام دهد لازم به ذکر است مدارک لازم برای ترجمه رسمی اساسنامه شامل موارد ذیل است

  1. اصل برگه اساسنامه مهمور به مهر مدیرعامل
  2. اصل برگه آگهی تاسیس و یا نسخه برابر اصل شده آن که در رزونامه رسمی کشور به ثبت رسیده است
  3. اسپل اسم و نام شرکت و اعضای هیئت مدیره به جهت جلوگیری از خطاهای نوشتاری در ترجمه رسمی

نکته : معمولا اخذ اسپل دقیق اسامی از روی پاسپورت درج میگردد

لازم به ذکر است ترجمه رسمی اساسنامه به تمامی زبان های زنده دنیا به صورت رسمی به همراه مهر مترجم رسمی و قم خورده و تاییدات انجام خواهد شد خدمات ترجمه اساسنامه به تمامی زبان های زیر قابل انجام است

  • ترجمه اساسنامه به انگلیسی در تیم ترجمه انگلیسی
  • ترجمه اساس نامه به ترکی در تیم ترجمه ترکی
  • ترجمه اساسنامه به آلمانی در تیم ترجمه آلمانی
  • و سایر زبان ها